Consultanta SCIM

 SC ADIANCU C&M SRL Constanta si-a stabilit ca obiective de performanta satisfacerea unei game largi de nevoi in domeniul serviciilor de consultanta in management, in administratie publica si institutii de stat, privind implementarea unui Sistem de Control Intern managerial si elaborarea de Proceduri Control Intern, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finante Publice OMFP nr. 946/2005 , privind Codul Controlului Intern.

 Conform OMFP 1649/2011 definitia “entitatii publice” este urmatoarea: autoritate publica, institutie publica, companie/societate nationala, regie autonoma, societate comerciala la care statul este actionar majoritar, cu personalitate juridica care utilizeaza/administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public.Conform OMFP 946 /2005 cu modificarile si completarile ulterioare, conducatorii institutiilor publice trebuie sa dispuna masurile necesare pentru elaborarea si/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activitati.

 Etapele propuse de catre SC ADIANCU C&M SRL in vederea proiectarii sistemului de control intern/managerial si ulterior implementarea acestuia in cadrul institutiei dumneavoastra sunt:

  • Crearea unei structuri (comisie) cu atributii privind organizarea, implementarea si mentinerea unui sistem de control intern/managerial.

  • Evaluarea conformitatii institutiei cu cerintele OMFP 946/2005 si Elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial impreuna cu membrii structurii create.

  • Consultanta in vederea implementarii masurilor stabilite in Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial si proiectariea procedurilor necesare.

  • Evaluarea sistemului de control intern/managerial in urma realizarii etapelor stabilite in Programul de dezvoltare si crearea unui sistem de monitorizare a sistemului de control intern/managerial.

  • Documente din care sa reiasa implementarea celor 25 de standarde de management minimale conform OMFP nr.946/2005 ;

 

 

 

Contact

CONSTANTA : Incinta Port, Dana 0, Cladire Black Sea Services
BUCURESTI : Bdul Stefan Cel mare, Nr. 15, Sc A,Et 1, Ap 02, Sector
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.