Consultanta ISO

 SC ADIANCU CONSULTING & MANAGMENT SRL- dezvoltă soluţii optime, adaptate oricărui domeniu de activitate, în proiectarea şi implementarea celor mai eficiente sisteme de management, in conformitate cu urmatoarele standarde internaţionale ::

 • Sistem de Management al Calităţii - SR EN ISO 9001

 • Sistem de Management de Mediului - SR ENISO 14001

 • Sistem de Management al Siguranţei Alimentului (HA.CCP) - SR ENISO 22000

 • Sistem de Management al Sănătăţii si Securitatii Ocupaţionale - SROHSAS 18001

 • Sistem de Management al Responsabilitatii Sociale - SA 8000.

 • Sistem de Management al Securitatii Informatiei - SR ISO/ CEI 27001

 • Sistem de Management al Securitatii Lantului de aprovizionare - ISO/ PAS 28000

 • Sistem de Management Exploatare in Siguranta a Navelor - ISM Code

 • Sistem de Management al Securitatii Facilitatii Portuare - ISPS Code

 • Sisteme de Management Integrat

SC ADIANCU CONSULTING & MANAGMENT SRL isi propune dimensionarea si adaptarea permanenta a ofertei de servicii la cerintele Clientului si ale pietei de servicii, astfel incat sa fim competitivi de a oferi serviciul solicitat, la termenul stabilit, in conditii de maxima calitate si la un pret correct.

 • TARIFE

 • Tarifele pentru prestatiile oferite, au la baza tariful pentru proiectarea unui Sistem de Management al Calitatii ( SMC ), care are la baza urmatoarele criterii :

 • domeniul de activitate

 • structura organizaţiei

 • stadiul de organizare

 • numarul de puncte de lucru

 • numărul de angajaţi;

 • nivelul de calificare în domeniu al persoanelor desemnate de organizaţie sacolaboreze cu consultantul ,şi

 • timpul pe care îl pot alocapentru activităţile de implementare ale sistemului de management

 • Serviciile oferite au ca baza de tarifare, Sistemul de Management al Calitatii , in urma solicitarii .

 

 • CONDIŢII DE PLATA

 • Plata contravalorii contractului de prestatii servicii se poate efectua integeal sau eşalonat,

Etapele procesului

 1. Initiere process

 • 1. discutii preliminare

 • 2. negociere si semnare Contract de prestatii servicii

 1. Analiza diagnostic initiala

 • c. Elaborarea programului de măsuri pentru proiectare documentatie sistem management

 • d. Instruire echipa manageriala

 • e. Elaborare documentatie sistem de management

 1. Asistenta privind implementarea sistemului de management proiectat

 2. Analiza de management şi elaborarea programului de îmbunătăţire

 

 • g. Auditare pre-certificare

 • h. Asistenta certificare

 • i. Asistenta post certificare, in vederea auditului anual de verificare ( la cerere). 

 • ALTE SERVICII OFERITE

 • Audituri interne, audituri de pre-certificare, audituri de secunda sau terţa parte, in conformitate cu ISO 19011 : 2003

 • Servicii de mentenanţa si imbunatatire a sistemelor de management pentru companiile certificate

 • Condition survey la nave maritime si fluviale precul si audit ISM /ISPS

 • Consultanta si management in domeniul exploatarii portuare, transportului fluvio-maritim precum si a efectua.

 

Contact

CONSTANTA : Incinta Port, Dana 0, Cladire Black Sea Services
BUCURESTI : Bdul Stefan Cel mare, Nr. 15, Sc A,Et 1, Ap 02, Sector
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.