Consultanta ARSF

 ANALIZE DE RISC LA SECURITATE FIZICA

 Legea nr. 333/2003, cu modificarile ulterioare, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor ale ministerelor şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora (Art.2 alin.-1).

 Paza se organizează şi se efectuează potrivit Planului de pază, întocmit de unitatea ale cărei bunuri sau valori se păzesc, cu avizul de specialitate al poliţiei. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de pază (Art.5 alin.-1)

 Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu revine conducătorilor unităţilor prevăzute la Art. 2 alin. (1).

 PrinHotararea de Guvern nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, prevede in mod expres ca până la data de 16.12.2013, Planul de paza a obiectivelor care fac obiectul legislaţiei aferente, trebuie să se efectueze, în baza unei analize de risc la securitate fizica, conform Art.2 alin.-1.

 Elaborarea analizei de risc la securitate fizica se face potrivit Instrucţiunii nr. 9 a Inspectoratului General al Politiei Romane., publicată în M.O. Nr. 164/27.03.2013. Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare.În elaborarea analizelor de risc la securitatea fizică se ţine cont şi de prevederile standardelor naţionale sau europene privind managementul şi tehnicile de evaluare a riscului.

 Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate şi se revizuieşte în una dintre următoarele situaţii:

  • cel puţin o dată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;

  • în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;

  • în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţi

 Analizele de risc se efectuează de experţi înscrişi în RNERSF (Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica) gestionat de Inspectoratului General al Politiei Romane. (www.politia romana.ro)

 Documentaţia privind analiza de risc cuprinde: 

  • Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică;

  • Grila de evaluare, specifica obiectului de activitate;

  • Documentele-suport.

 Constituie contraventie, incalcarea cerintelor din normele metodologice, respective incalcarea prevederilor art. 2 alin.-3 din Anexa, referitoare la efectuarea analizei de risc la securitate fizica, cu amenda de la 5.000 la 10.000 leConstatarea contravenţiilor şi aplicare sancţiunilor se fac de câtre poliţişti, jandarmi, precum şi de câtre primari sau împuterniciţii legali ai acestora.

 

Contact

CONSTANTA : Incinta Port, Dana 0, Cladire Black Sea Services
BUCURESTI : Bdul Stefan Cel mare, Nr. 15, Sc A,Et 1, Ap 02, Sector
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.