Acreditare CoNAS

 

ACREDITARE SPITALE CONFORM CoNAS

Toate spitalele din Romania, trebuie sa se inscrie oficial in procesul de acreditare, conform Deciziei nr. 363/21.07.2010 si Deciziei nr. 364/21.07.2010, referitoare la acreditarea spitalelor conform art. 204, din Legea 95/2006, precum si a Ordinul MS nr. 972 /2010, HG nr. 1203/2009, HG nr. 1.148/2008, Legea nr 95/2006.

 Etapele programului de consultanta

 Procesul de acreditare urmareste gradul de indeplinire a unui set extins de indicatori, din diferite grupe de interes, impreuna cu o echipa polispecializata a spitalului si care sa ofere instrumentele necesare indeplinirii cerintelor specificate, oferind totodata premisele constructiei unui sistem de urmarire si imbunatatire a segmentelor importante privind acreditarea. Principalele etape ale programului de consultanta, sunt:

 Etapa 1: Instruirea privind cerintele de acreditare, avandu-se in vedere capitolele de indicatori urmariti, termenele prescrise, obiectivele comune urmarite, resursele umane ce trebuie implicate precum si numirea Managerului de Proiect, persoana care va raspunde, din partea spitalului de buna derulare a programului de consultanta, fiind, totodata, persoana de legatura intre societatea noastra si spital.

 Etapa 2: Evaluarea interna a conformitatii cu standardele de acreditare

 Baza de pornire a actiunilor propriu-zise privind pregatirea spitalului pentru procesul de acreditare, este identificarea felului in care se prezinta spitalul, din perspectiva indicatorilor specificati – preevaluare.

 Etapa 3: Elaborarea Planului Intern de Conformare

 Rezultatul preevaluarii din etapa precedenta va constitui „informatiile de intrare” pentru realizarea planului de actiune necesar asigurarii succesului acreditarii - Plan Intern de Conformare (PIC)

 Etapa 4: Implementarea actiunilor corective si preventive prevazutein PIC

 Aceasta etapa are în vedere urmarirea îndeplinirii PIC si este cea mai indelungata datorita faptului ca îndeplinirea unor cerinte prescrise nu se poate realiza fizic sau financiar imediat, ele antrenând acordul de vointa a mai multor factori sau proceduri legislative  complexe.

 Etapa 5: Auditul Gradul de Conformare

 În momentul in care PIC este îndeplinit, înainte de a invita evaluatorii CoNAS sa înceapa procesul de acreditare, se recomanda efectuarea unui audit al gradului de conformare si consta în asigurarea ca toate actiunile prevazute în PIC au fost derulate si ca nu s-a produs – nu se produc, între timp, deteriorari ale indicatorilor, de la starea urmarita.

 Auditul se deruleaza de catre echipa de proiect, utilizându-se chestionarul de evaluare. Documentul final ce rezulta din parcurgerea acestei etape este Chestionarul de Autoevaluare, document solicitat în debutul procesuluide acreditare, de catre CoNAS.

 Etapa 6: Transmiterea Cererii de Înscriere si a Chestionarului de Autoevaluare catre CONAS

 Pentru a se demara procesul de evaluare, spitalul trebuie sa transmita catre CoNAS cele doua documente mentionate mai sus. Conform legislatiei, în termen de 30 zile de la data primirii cererii, CONAS numeste si trimite catre solicitant echipa de evaluatori.

 Etapa 7 : Asistenta si suport pe perioada de conformare

 Dupa realizarea celor sase pasi, se va elibera RAPORTULfinal de acreditare.

 

 

 

Contact

CONSTANTA : Incinta Port, Dana 0, Cladire Black Sea Services
BUCURESTI : Bdul Stefan Cel mare, Nr. 15, Sc A,Et 1, Ap 02, Sector
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.