Despre noi

 

SC ADIANCU Consulting & Management SRL Constanţa, este o societate, cu o vechime de peste 10 ani in domeniul prestarii de servicii de consultanra, care dezvoltă soluţii optime, adaptate oricărui domeniu de activitate, în evaluarea, proiectarea, elaborarea şi implementarea celor mai eficiente sisteme de management, in conformitate cu urmatoarele standarde :

 • Sistem de Management al Calităţii - ISO 9001: 2008

 • Sistem de Management de Mediului - ISO 14001: 2004

 • Sistem de Management al Sănătăţii si Securitatii Ocupaţionale - OHSAS18001:2007

 • Sistem de Management al Responsabilitatii Sociale - RS 8000 : 2008

 • Sistem de Management al Securitatii Informatiei - ISO/ CEI 27001:2007

 • Sistem de Management al Securitatii Lantului de Distributie - ISO/PAS 28000:2005

 • Sistem de Management al Continuitatii Afacerii - BS 25999 :2006

 • Sistem de Management al Siguranţei Alimentului (HA.CCP) - ISO 22000: 2005

 • Sistem de Management al controlului securităţii în cadrul facilităţilor portuare şi elaborarea Planurilor de Securitate - BS ISO 20858:2007

 • Sisteme de Management Integrat

 • Sistem de Control Intern/Managerial - OMFP 946/2005

 • Sisteme de Management al Securitatii Facilitatii Portuare (Organizaţie Recunoscută de Securitate –Nr:32/03.04.2012/MT)- ISPS Code

 • Evaluari risc securitate fizica obiective economice - HG 301/2012 (Nr. 66 in RNERSP – IGPR/DPO)

 • Sisteme de Management Exploatare in Siguranta a Navelor - ISM Code

 • Consultanta in vederea acreditarii spitalelor conform - Legea 95/2006,art.204 standardelor CoNAS Decizia nr. 363 si 264/21.07.2010

TARIFE

Tarifele pentru prestatiile oferite, au la baza tariful pentru proiectarea unui Sistem de Management al Calitatii , care are la baza urmatoarele criterii :

 • domeniul de activitate

 • structura organizaţiei si stadiul de organizare

 • numarul de puncte de lucru

 • numărul de angajaţi;

 • nivelul de calificare în domeniu al persoanelor desemnate de organizaţie sa colaboreze cu consultantul

Pentru Sistemele de Management Integrat se acorda o reducere de 20% - 30%, pentru fiecare sistem integrat.

Tarifele din oferta se negociaza, putand fi reduse in functie de numarul excluderilor fata de prevederile standardului SR EN ISO 9001: 2008, maturitatea sistemului, numarul proceselor din organizatie, etc

CONDIŢII DE PLATA 

Plata contravalorii contractului de prestari servicii se poate efectua integral sau eşalonat, conform negocierii. 

Etape proces CONSULTANTA

  1. Initiere proces - discutii preliminare, negociere si semnare Contract de prestatii servicii

  2. Analiza diagnostic initiala (evaluare)

  3. Elaborarea programului pentru proiectare documentatie sistem management

  4. Instruire echipa manageriala

  5. Proiectare si elaborare documentatie sistem de management

  6. Asistenta privind implementarea sistemului de management proiectat

  7. Analiza de management şi elaborarea programului de îmbunătăţire

  8. Auditare pre-certificare

  9. Asistenta certificare si post certificare, in vederea auditului anual de verificare ( la cerere ).

CERTIFICARE

In cel mai scurt timp ve-ti fi 100% pregatit pentru certificare de catre un consultant pus la dispozitia societatii dumneavoastrata. CERTIFICARE GARANTATA cu orice organism de certificare.

ALTE SERVICII OFERITE

 1. După certificarea Sistemului de Management implementat, la cerere acest sistem poate fi monitorizat de echipa S.C. ADIANCU Consulting & Management S.R.L., fiind menţinute sub control înregistrările şi documentele Sistemului de Management , organizaţia fiind pregătită în orice moment pentru auditul de confirmare a conformităţii, respectiv pentru auditul de recertificare precum şi în eventualitatea unui audit de secundă parte.

Tarif negociabil , functie de complexitatea sistemului certificate

 1. Organzatia efectuiaza audituri interne, audituri de pre-certificare, audituri de secunda sau terţa parte, in conformitate cu SR EN ISO 19011 : 2003 si poate asigura servicii de mentenanţa si imbunatatire a sistemelor de management pentru companiile certificate.

Tarif negociabil

 1. Societatea ofera consultanta si management in domeniul exploatarii portuare, transportului fluvio-maritim precum si a efectua condition survey la nave maritime si fluviale.

Tarif negociabil

 

 

Contact

CONSTANTA : Incinta Port, Dana 0, Cladire Black Sea Services
BUCURESTI : Bdul Stefan Cel mare, Nr. 15, Sc A,Et 1, Ap 02, Sector
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.